Docenten VGCt-vervolgcursus

Adriaan Sprey

In zijn opleidingspraktijk organiseert en verzorgt Adriaan Sprey opleidingen en supervisie op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, cognitieve gedragstherapie en psychodiagnostiek. Als klinisch psycholoog en psychotherapeut is hij verbonden aan de GGZ Groep in Arnhem. Adriaan Sprey is ook de auteur van het veelgebruikte Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen.

 

Maarten Lange

Dr. Maarten Lange werkte als hoofddocent cognitieve gedragstherapie bij het SPON in Nijmegen in de drie register-opleidingen. Hij heeft gewerkt op een psychiatrische deeltijd-behandeling (met name depressie) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afdeling psychiatrie in Nijmegen en als wetenschappelijk docent klinische psychologie op de Radboud Universiteit. Hij is thans werkzaam in eigen praktijk als supervisor en leertherapeut. Lid van VGCt (supervisor en leertherapeut) en NVGP. Hij is voorzitter van de accreditatiecommissie voor cursussen en nascholingen bij de VGCt.

 

Martijn Stöfsel

Martijn Stöfsel

Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is werkzaam in zijn eigen psychotherapiepraktijk in Lunteren. Hij is actief als docent bij onder andere de RINO Groep en bij Cure & Care in de basiscursussen cognitieve gedragstherapie, groepsleertherapie, trauma, rouw en verwerkingstechnieken en stabilisatietechnieken. Verder is hij supervisor en leertherapeut bij de VGCt en practitioner bij de EMDR-vereniging. Martijn Stöfsel schreef samen met Trudy Mooren Complex trauma, diagnostiek en behandeling.

 

Femke Jonker

Femke Jonker is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist en cognitief gedragstherapeut. Zij is als behandelaar werkzaam bij GGZ Pro Persona, als freelance pro Justitiarapporteur bij het NIFP en als docent bij diverse RINO’s (persoonlijkheidsdiagnostiek, impulscontrolestoornissen en diagnostiek en behandeling van verstandelijk beperkten). Daarnaast is zij promovenda aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.