Nieuwe dimensionale DSM-5-psychodiagnostiek en testdiagnostiek van cognities bij persoonlijkheidsstoornissen – Maastricht

Nieuw Eendaagse nascholingsworkshops worden kleinschalig gegeven, dat betekent vanaf heden: 4 tot maximaal 8 deelnemers om de persoonlijke leerervaringen te intensiveren (bij Incompany meer deelnemers mogelijk).

In deze workshop worden drie nieuwe dimensionele diagnostische instrumenten/tests bij persoonlijkheidsstoornissen behandeld en geoefend:

  1. De verkorte PBQ-SF-test (Beck, 2014) om de mate van cognities te bepalen, specifiek voor de verschillende persoonlijkheidsstoornissen
  2. Het STiP5.1-interview om de mate van beperkingen in persoonlijkheidsfunctioneren te bepalen
  3. De PID-5-test (Krueger e.a., 2012) om pathologische trekken en de mate daarvan vast te stellen

Deze drie diagnostische instrumenten/tests worden geïntegreerd in een model van zeven mogelijke diagnostische stappen, leidend tot een holistische theorie of casusconceptualisatie.

DSM-5 bij persoonlijkheidsstoornissen is een tweeledig model, waarin naast de bekende classificatie een alternatief en nieuw dimensioneel model is ontwikkeld. Dit dimensionele model is wetenschappelijk beter en maakt een geïndividualiseerde beschrijving van de patiënt mogelijk. In dit model zijn er zes opvallende en goed te onderscheiden persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast zijn trekgespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen die meer geïndividualiseerde mengbeelden van specifieke pathologische trekken recht doen.

Bij het zelf oefenen gebruiken we het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: DSM-5, diagnostiepraktijkboek persoonlijkheidsstoornissenk, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie (2015/2017).
Er wordt geoefend met toepassing op een eigen casus van een persoonlijkheidsstoornis. Doel is om beter en dimensioneel persoonlijkheidsstoornissen te leren diagnosticeren met behulp van toepassing van bovengenoemde nieuwe diagnostische instrumenten/tests.

Doelgroep

Gezondheidszorg- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, cognitief-gedragstherapeuten, psychiaters.

Erkenning

Bij de de VGCt aangevraagd voor 5 uur. Door de FGzPt voor herregistratie KP erkend voor 5 uur (nummer 292686). Eindtoets: het maken van een kort werkstuk met toepassing van één van de drie behandelde tests. De docent beoordeelt dit eindwerkstuk.

Datum: nader vast te stellen
Tijd: 10.00 tot 16.15 uur
Plaats: Maastricht
Docent: Adriaan Sprey
Aantal deelnemers: maximaal 8
Prijs: 195 euro inclusief lunch

Literatuur

U dient voor deze workshop te beschikken over het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen (geheel herziene druk).

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Adriaan Sprey.

Aanmelden voor deze workshop