Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie – Utrecht

In deze workshop wordt hoogbegaafdheid (HB) bij volwassenen in psychodiagnostiek en psychotherapie beschouwd als zijnde geen (DSM-) stoornis, maar een aparte, eigensoortige en snelle, complexe vorm van informatieverwerking. De wederzijdse invloed van persoonlijkheidstrekken en hoogbegaafdheid bij volwassenen is complex en interessant. De persoonlijkheidstrekken hebben gevolgen voor de hoogbegaafdheid én de hoogbegaafdheid beïnvloedt de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
De hoogbegaafde persoon komt eerder in een uitzonderingspositie terecht en deze kan zijn zelfbeeld en beeld van de ander vaker negatief beïnvloeden. In de GGZ meldt de hoogbegaafde persoon zich frequent aan met klachten van angst, depressie, burnout, ADHD, etc. Dit leidt tot significant meer psychotherapie-vragen in de GGZ dan de gemiddelde populatie en vaker tot een misdiagnose.

Regelmatig komt een patiënt met de zelfdiagnose HB al dan niet terecht naar voren en de therapeut moet er wel een visie op hebben en de HB globaal kunnen screenen en in een holistische theorie (casus conceptualisatie) en behandelplan opnemen.

Thema’s

  1. Screening en de positieve Delphi-definitie van HB
  2. (Mis)diagnostiek en dubbeldiagnose van HB volgens Webb
  3. Persoonlijkheidsdisfunctioneren met de Geestelijke Gezondheidsmeetlat vaststellen bij HB (DSM-5)
  4. Behandelpan algemeen en eigen schema’s van de HB-persoonlijkheid (Young)
  5. Zelfanalyse en de therapeutische relatie in psychotherapie bij HB

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:
  1. kan de cursist op HB screenen
  2. kan de cursist de gids van Webb gebruiken voor (mis-) en dubbeldiagnose bij HB
  3. kan de cursist persoonlijkheidsdisfunctioneren met de Geestelijke Gezondheidsmeetlat vaststellen bij HB
  4. kan de cursist schema’s bij HB vaststellen met de SQ
  5. kan de cursist een zelfanalyse maken van eigen reactie op persoonlijkheidstrekken en kerngedrag bij HB

Erkenning

Door de VGCt erkend voor 5 uur, en door de FGzPt erkend voor 7 uur onder nummer 333567.

Data: vrijdag 21 juni, 20 september en 15 november 2019
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Utrecht-centrum
Docent: Adriaan Sprey
Aantal deelnemers: maximaal 8
Prijs: 195 euro inclusief lunch

Literatuur

Verplicht:
Webb, James T. & Edward R. Amend (2013) Misdiagnose van hoogbegaafden. Assen: Van Gorcum.

Aanbevolen:
Kooijman-Van Thiel, M. (red) (2008) Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. Ede: OYA Productions. ISBN 9789090235264.

Sprey, A. (2015) Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Springer Media.

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Adriaan Sprey.

Aanmelden voor deze workshop