De hoogbegaafde persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie

De workshop in november is vol. Aanmelden voor maart 2019 is mogelijk.

In deze workshop wordt hoogbegaafdheid (HB) bij volwassenen in psychodiagnostiek en psychotherapie uitgelegd als zijnde geen (DSM-)stoornis, maar een aparte en snelle, complexe vorm van informatieverwerking. Betrekkelijk vaak komt een patiënt met de zelfdiagnose HB al dan niet terecht naar voren en de therapeut moet er wel een visie op hebben en de HB globaal kunnen screenen en in een therapie opnemen.

Thema’s

  1. De positieve Delphi-definitie van HB
  2. (Mis)diagnostiek en comorbiditeit van HB
  3. Algemene en/of pathologische persoonlijkheidstrekken
  4. Eigen valkuilen van de HBPersoonlijkheid
  5. De therapeutische relatie in CGT met de HBP

Erkenning

Door de VGCt en de FGzPt erkend voor 5 uur onder nummer 229728.

Data: vrijdag 16 november 2018 (vol), vrijdag 15 maart 2019
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Utrecht-centrum
Docent: Adriaan Sprey
Aantal deelnemers: maximaal 8
Prijs: 195 euro inclusief lunch

Literatuur

Verplicht:
Webb, James T. & Edward R. Amend (2013) Misdiagnose van hoogbegaafden. Assen: Van Gorcum.

Aanbevolen:
Kooijman-Van Thiel, M. (red) (2008) Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. Ede: OYA Productions. ISBN 9789090235264.

Sprey, A. (2015) Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Springer Media.

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Adriaan Sprey.

Aanmelden voor deze workshop