VGCt-vervolgcursus persoonlijkheidsstoornissen

Deze 10-daagse VGCt-vervolgcursus is gericht op persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen (agressie), complex trauma en stemmingsstoornissen (depressie). U leert diagnostiek en therapie toepassen bij uw moeilijkste patiënten.

Deze cursus bestaat uit een algemeen en een specifiek deel:

  • In het algemene deel van deze vervolgcursus verdiept u zich in: diagnostiek, DSM-5, holistische theorie, functie- en betekenisanalyse van de specifieke persoonlijkheidsstoornis en van de therapeutische relatie, zelfanalyse van valkuilen, cognitief-gedragstherapeutische technieken, therapieplan opstellen en uitvoeren en het gedragstherapeutisch proces. Het algemene deel beslaat vier dagen en wordt gegeven door Adriaan Sprey.
  • Het specifieke deel van de cursus is toegespitst op: diagnostiek, analyse, behandelstrategie, technieken en therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen met comorbide impulscontrolestoornissen en agressie (door Bas Brown, twee dagen), met complex trauma (door Martijn Stöfsel, twee dagen) en met (recidiverende) depressie en suïcidaliteit (door Maarten Lange, twee dagen).

Doelgroep

Gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen, psychiaters, cognitief-gedragstherapeuten, basispsychologen. U heeft ten minste de basiscursus van de VGCt (100 uur) met succes afgerond.

Erkenning

Bij de VGCt weer aangevraagd voor 50 contacturen en 150 werkuren. U maakt in deze cursus 4 werkstukken (algemeen, impulscontrolestoornissen, complex trauma en depressieve stoornissen). Deze moeten ten minste als voldoende beoordeeld worden. Ook is vereist dat u minimaal 90% van de contacturen aanwezig bent in de cursus.

Data:
De cursus wordt twee keer per jaar gegeven, start in het voorjaar en in het najaar. Een INCompany training behoort ook tot de mogelijkheden.

Voorjaar 2019: 15 februari, 8 en 22 maart, 5 en 26 april, 10 en 24 mei, 7, 21 en 28 juni 2019 (accreditatie aangevraagd)

Najaar 2019: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december 2019, 10 en 24 januari, 7 februari 2020 (accreditatie weer aangevraagd)

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Utrecht-Centrum

Docenten: Adriaan Sprey (hoofddocent), Martijn Stöfsel, Bas Brown en Maarten Lange.

Aantal deelnemers: maximaal 14
Prijs: 1895 euro (lunches en literatuur inbegrepen). Wanneer de werkgever de kosten van de cursus niet vergoedt, geldt een korting van € 300,-.

Literatuur

Behalve de literatuur die u in de cursus krijgt, heeft u de volgende boeken nodig:

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Adriaan Sprey.

Aanmelden voor deze cursus