VGCt-vervolgcursus persoonlijkheidsstoornissen

Deze 10-daagse VGCt-vervolgcursus is gericht op persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen, complex trauma en stemmingsstoornissen. U leert diagnostiek en therapie toepassen bij uw moeilijkste patiënten.

Deze cursus bestaat uit een algemeen en een specifiek deel:

  • In het algemene deel van deze vervolgcursus verdiept u zich in: diagnostiek, DSM-5, holistische theorie, functie- en betekenisanalyse van de specifieke persoonlijkheidsstoornis en van de therapeutische relatie, zelfanalyse van valkuilen, cognitief-gedragstherapeutische technieken, therapieplan opstellen en uitvoeren en het gedragstherapeutisch proces.
  • Het specifieke deel van de cursus is toegespitst op: diagnostiek, analyse, behandelstrategie, technieken en therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen met comorbide impulscontrolestoornissen en agressie, met complex trauma en met (recidiverende) depressie, suïcidaliteit en bipolaire stoornis.

Doelgroep

Gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen, psychiaters, cognitief-gedragstherapeuten. U heeft ten minste de basiscursus van de VGCt (100 uur) met succes afgerond.

Erkenning

Door de VGCt weer erkend voor 50 contacturen en 150 werkuren onder nummer 300341.
U maakt in deze cursus 4 werkstukken (algemeen, impulscontrolestoornissen, complex trauma en depressieve stoornissen). Deze moeten ten minste als voldoende beoordeeld worden. Ook is vereist dat u minimaal 90% van de contacturen aanwezig bent in de cursus.

Data:
De cursus wordt twee keer per jaar gegeven, start in het voorjaar en in het najaar. Een INCompany training behoort ook tot de mogelijkheden.

Najaar 2018: 14 en 28 september, 12 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2018, 18 en 25 januari en 8 februari 2019.

Voor jaar 2019: 15 februari, 8 en 22 maart, 5 en 26 april, 10 en 24 mei, 7, 21 en 28 juni 2019 (accreditatie aangevraagd)

Najaar 2019: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december 2019, 10 en 24 januari, 7 februari 2020 (accreditatie weer aangevraagd)

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Utrecht-Centrum

Docenten: Adriaan Sprey (hoofddocent), Martijn Stöfsel, Bas Brown en Frieda Aelen.

Aantal deelnemers: maximaal 14
Prijs: 1895 euro (lunches en literatuur inbegrepen). Wanneer de werkgever de kosten van de cursus niet vergoedt, geldt een korting van € 300,-.

Literatuur

Behalve de literatuur die u in de cursus krijgt, heeft u de volgende boeken nodig:

  • Sprey, A. (2015). Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
  • Bernard, J. en D. van Waegeningh (2012). Over de rooie. Amsterdam: Boom
  • Stöfsel, M. en T. Mooren (2017). Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
  • Whisman, M.A. (2008). Adapting Cognitive Therapy for depression. Guilford Press
  • Bannink, F. (2016). 101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij depressie. Amsterdam: Pearson

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Adriaan Sprey.

Aanmelden voor deze cursus