Vierdaagse nascholing Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

In deze nascholing gaat het in het algemeen om het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces bij persoonlijkheidsstoornissen.

Onderwerpen

  • DSM-5, classificatie en diagnostiek, holistische theorie, functie- en betekenisanalyse
  • Cognitieve gedragstherapie: indicatiestelling, behandelplan, technieken en cognitief-gedragstherapeutisch proces
  • Zelfanalyse, eigen valkuilen en functieanalyse van de therapeutische relatie
  • Dimensionele DSM-5*-model (nieuwe innovatieve model)

Doel is bovenstaande te leren toepassen bij de moeilijkste patiënt(en) van de cursisten.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de VGCt voor 20 punten en door de FGzPt voor 31 punten onder nummer 379758.

Data voor 2020 volgen. Neem bij belangstelling contact op met Adriaan. 

INCompany op locatie is ook mogelijk in overleg, bijvoorbeeld binnen GGZ-instellingen, forensische instellingen, afdelingen medische psychologie en groepen vrijgevestigden, maar ook intervisiegroepen, neem contact op voor de mogelijkheden