Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen

In het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen biedt Adriaan Sprey een gestructureerde werkwijze voor de diagnose en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Door de praktische opzet van het boek is het een effectief hulpmiddel voor het dagelijks werk van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere professionals uit de (geestelijke) gezondheidszorg. Op 1 juli 2015 is de nieuwe geheel herziene druk verschenen, de derde druk in 2017 bevat bovendien een praktisch register.

Functie- en betekenisanalyse

Adriaan Sprey benadrukt in zijn praktijkboek het belang van de functie- en betekenisanalyse als schakel tussen diagnostiek en therapie. Door de kerngedachten, kerngevoelens en kerngedragingen van de patiënt in kaart te brengen, neemt de betrouwbaarheid van een diagnose en de relevantie van een functieanalyse toe. Dit vergroot de kansen op effectieve therapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Valkuilen therapeutische relatie

Behalve een stapsgewijze benadering van diagnose en therapie, geeft Adriaan Sprey in het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen ook veel aandacht aan de mogelijke valkuilen en te verwachten interactiestoornissen in de therapeutische relatie. Hij laat zien hoe een behandelaar deze concreet zelf kan analyseren en hanteren. Dit leidt tot andere, meer effectieve gedachten en gevoelens en tot effectiever gedrag bij de therapeut.

Download via Bohn Stafleu Van Loghum het register, dat in 2017 is toegevoegd aan de herziene druk van het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen
Bekijk hier de inhoudsopgave van de nieuwe editie van het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen
Lees hier de inleiding van de nieuwe editie
Lees hier het hoofdstuk over de narcistische persoonlijkheidsstoornis in de nieuwe editie
Lees hier de review die verscheen in de nieuwsbrief van de VGCt, januari 2016
Lees hier de review die verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 4, 337-337

Praktijkvoorbeelden

Het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen biedt voor elke persoonlijkheidsstoornis kenmerkende psychologische testprofielen, functie- en betekenisanalyses, typerende valkuilen in de therapeutische relatie en behandelplannen. Het boek sluit af met een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Veelgebruikte praktijkgids

Sinds de verschijning in 2002 is het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen in opleidingen en de beroepspraktijk van de (geestelijke) gezondheidszorg een veelgebruikt instrument geworden. Het boek is zeer behulpzaam gebleken bij diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en bij het analyseren van de valkuilen in de therapeutische relatie.