Ga naar de inhoud

Praktijkboeken door Adriaan Sprey

Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie – Persoonlijkheid, diagnostiek, psychotherapie en therapeutische relatie

Op 27 juli 2020 verschenen: het Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie – Persoonlijkheid, diagnostiek, psychotherapie en therapeutische relatie. Hierin geeft Adriaan praktische handvatten om het zelfbeeld, de prikkelgevoeligheid en de interactieproblemen van hoogbegaafde cliënten te begrijpen en te verbeteren, om zo te komen tot betere (psycho)diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde cliënten. Het is bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en artsen en zij die daartoe in opleiding zijn.

Het Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie analyseert de wederzijdse invloed van persoonlijkheid en hoogbegaafdheid tijdens het proces van diagnostiek en psychotherapie. Daarnaast heeft het boek aandacht voor de therapeutische relatie en differentiaaldiagnostiek: wanneer is narcisme, perfectionisme, gevoelsvermijding of autonomie als persoonlijkheidstrek gezond en wanneer pathologisch?

Professionals in de gezondheidszorg zijn vaak geneigd hoogbegaafdheid te vermijden, te bestrijden of te belijden – net als de cliënten zelf. Maar zelfanalyse en professionele kennis kunnen bij hoogbegaafdheid juist leiden tot een meer evenwichtige houding ten opzichte van deze eigenschap. Dat leidt tot betere diagnostiek, en meer geïndividualiseerde en effectieve persoonlijkheidsanalyse, psychotherapie en therapeutische relatie. Uiteindelijk voelt de hoogbegaafde persoon zich hierdoor beter gezien, geaccepteerd en gewaardeerd.

Bekijk hier de inhoudsopgave van het Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie

Lees hier de inleiding van het Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie

Bekijk het opleidingsaanbod op het gebied van hoogbegaafdheid

Lees hier de boekbespreking in het Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie 49 (2022) 2, 119-132

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen – DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie

In het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen biedt Adriaan Sprey een gestructureerde werkwijze voor de diagnose en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Door de praktische opzet van het boek is het een effectief hulpmiddel voor het dagelijks werk van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere professionals uit de (geestelijke) gezondheidszorg. Op 1 juli 2015 is de nieuwe geheel herziene druk verschenen, de derde druk in 2017 bevat bovendien een praktisch register.

 

Functie- en betekenisanalyse

Adriaan Sprey benadrukt in zijn praktijkboek het belang van de functie- en betekenisanalyse als schakel tussen diagnostiek en therapie. Door de kerngedachten, kerngevoelens en kerngedragingen van de patiënt in kaart te brengen, neemt de betrouwbaarheid van een diagnose en de relevantie van een functieanalyse toe. Dit vergroot de kansen op effectieve therapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Valkuilen therapeutische relatie

Behalve een stapsgewijze benadering van diagnose en therapie, geeft Adriaan Sprey in het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen ook veel aandacht aan de mogelijke valkuilen en te verwachten interactiestoornissen in de therapeutische relatie. Hij laat zien hoe een behandelaar deze concreet zelf kan analyseren en hanteren. Dit leidt tot andere, meer effectieve gedachten en gevoelens en tot effectiever gedrag bij de therapeut

In 2017 is een register toegevoegd aan de herziene druk van het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Dit register is op te vragen via secretariaat@adriaansprey.nl

Bekijk hier de inhoudsopgave van de nieuwe editie van het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen

Lees hier de inleiding van de nieuwe editie

Lees hier het hoofdstuk over de narcistische persoonlijkheidsstoornis in de nieuwe editie

Lees hier de review die verscheen in de nieuwsbrief van de VGCt, januari 2016

Lees hier de review die verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 4, 337-337

Praktijkvoorbeelden

Het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen biedt voor elke persoonlijkheidsstoornis kenmerkende psychologische testprofielen, functie- en betekenisanalyses, typerende valkuilen in de therapeutische relatie en behandelplannen. Het boek sluit af met een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Veelgebruikte praktijkgids

Sinds de verschijning in 2002 is het Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen in opleidingen en de beroepspraktijk van de (geestelijke) gezondheidszorg een veelgebruikt instrument geworden. Het boek is zeer behulpzaam gebleken bij diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en bij het analyseren van de valkuilen in de therapeutische relatie.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van ons opleidingsaanbod? Meld u dan aan voor onze updates.

Adriaan Sprey Opleidingen